header_mail-icon

Írjon nekünk!

info@qplan.hu
header_phone-icon

Hívjon most!

+36-1-250-87-07
header_clock-icon

Nyitvatartás:

H-P 07:30-16:00H
Szerviz ügyelet: 0-24H

Csak szerződött ügyfeleink részére!

Energetikai fejlesztés, korszerűsítés

Már meglévő és üzemelő hűtő berendezések, hűtőrendszerek esetében:

Egy termelő vállalat, kiskereskedelmi létesítmény, jégpálya, hűtőházak, stb. esetében a technológia szerves és nélkülözhetetlen része a hűtés, és jellemzően maga a hűtőrendszer az, ami önmagában a legjelentősebb elektromos fogyasztó is egyben. Ennek köszönhetően a hűtőrendszer által felhasznált villamos energia költsége közvetlenül és hangsúlyosan jelenik meg a termékek árában vagy a nyújtott szolgáltatásokban, így logikusan alapvető cél kell, hogy legyen mind minden üzemeltető és beruházó számára akár egy új beruházás, akár egy már meglévő és üzemelő hűtőrendszer esetében, hogy az a lehető leg optimálisabban és leg energiatakarékosabb módon üzemeljen.
Pályafutásunk során számos esetben találkoztunk már olyan helyzettel, amikor a hűtőrendszer vagy meghibásodás miatt, vagy pusztán azért fogyasztott túlzottan sok villamos energiát, mert nem megfelelő üzemi paraméterekre volt beállítva, így ezek feltárásával és megjavításával önmagában is jelentős fogyasztás csökkenés realizálható.
Ugyanakkor van példa arra is természetesen, hogy a meglévő és üzemelő hűtőrendszer működése és beállításai megfelelők, azonban így is jelentős a villamos energia felhasználása, azonban ez nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. Szinte minden hűtőrendszerre igaz, hogy kisebb, nagyobb, de ésszerű és reális megtérülésű fejlesztésekkel jelentős mértékben, akár 10%-40%-al is lehet csökkenteni a rendszer villamos energia felhasználását, ráadásul nem ritkán úgy, hogy evvel egyidejűleg a teljesítménye megnő, és javulnak a hőfokok is. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a megközelítés nem egyenlő avval, amit ma már számos nem hűtéstechnikai, hanem energetikára vagy konkrétan csak egy termékfajtára szakosodott cég folytat gyakorlatként azon keresztül, hogy egy konkrét műszaki megoldást próbálnak „egy kaptafa” jelleggel bármely hűtőrendszerre ráhúzva eredményt elérni.
Mivel minden hűtőberendezés és kiemelten minden hűtőrendszer más, és egy hűtőrendszerben minden mindennel összefügg, így nincs egyértelmű recept arra vonatkozóan, hogy az adott rendszernél milyen beavatkozások lehetségesek és célszerűek, így ezeket minden esetben egyedileg kell megvizsgálni és elemezni, hiszen ezen keresztül az esetek túlnyomó részében vagy kedvezőbb beruházási összegből kihozható ugyan az a megtakarítás, vagy ugyan abból a beruházási keretből nagyobb megtakarítás is realizálható. Ezen lehetőségek általánosságban szinte minden hűtőrendszer típusra igazak, azaz érvényesek a hagyományos freonos, a széndioxidos, az ammóniás és más hűtőberendezésekre, rendszerekre is. Az esetek nagy részére igaz az is, hogy a gazdaságilag legjobb eredmény általában nem egy nagy, hanem több kisebb beavatkozás egyidejű megvalósításával érhető el.

Az ilyen jellegű feladatok végrehajtása során szokásos lépések:

 • Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel, az üzemeltetési tapasztalatok, esetleges ismert hibák vagy bármely az elégedetlenség (ha van ilyen) alapjául szolgáló információk megismerése
 • A hűtőrendszer működési részleteinek feltárása a kapcsolási rajzok, sémák alapján és helyszíni bejárások során megszerzett információkkal
 • Üzemi paraméterek rögzítése, tényeleges működési adatok és paraméterek vizsgálata szükség szerint különböző mérések elvégzésével
 • A kapott és megszerzett információk alapján annak megállapítása, hogy a hűtőrendszer vagy az egyes részegységek, így pl. kompresszorok, hőcserélők, stb. képes-e, képesek-e az elvárható elvi teljesítmények és hőfokok biztosítására, esetleg valamilyen üzemzavar, vagy meghibásodás feltételezhető. Ez utóbbi esetben annak feltárása, hogy pontosan hol, és milyen jellegű hiba van és az milyen veszteséget jelent.
 • Az ésszerű és gazdaságilag alátámasztható (reális megtérülés) fejlesztési lehetőségek elemezése, a beruházás és elérhető megtakarítások részletezése megtérülés számításokkal
 • Igény esetén a teljes átalakítás, korszerűsítés és fejlesztés elvégzése

Ebben a megközelítésben az ilyen jellegű feladatok kissé hasonlatosak egy nyomozó munkájához, hiszen az eredményből, azaz az okozatból visszafelé haladva kell megtalálnunk az okokat, amelyek egy kiterjedt és bonyolult rendszer esetében komoly kihívást is jelenthetnek.

A teljesség igénye nélkül a következő lehetőségek és általánosságban elterjedt beavatkozások szokásosak és lehetségesek:

 • Automatikai finomhangolás, szükség és lehetőség esetén fejlesztés
 • Adaptív elpárolgási és kondenzációs nyomásszabályozás kialakítása
 • Rendszer kapcsolási logika módosítása (pl. több fokozatú kapcsolás)
 • Aktív szintszabályozások kialakítása
 • Folyamatos üzemű inert mentesítő beépítése
 • Régiebbi típusú nagy csavar kompresszorokon PLC vezérlés kialakítása automatikus teljesítmény szabályozással és lehetőség szerint automatikus térfogatviszony szabályozással
 • Hőcserélők módosítása, bővítése, cseréje
 • Elektromos olvasztás helyett meleg gázas, esetleg más hulladék hőről fűtött, pl. közvetítő közeges olvasztás kialakítása
 • Módosított kondenzátor, adiabatikus, evaporatív vagy hibrid kondenzátorra
 • Főleg tejiparban vagy más jégvíz-kádas (+1C…+2C vizet igénylő technológiák) rendszereknél két fokozatra, gravitációs hűtésre történő áttérés, vagy „falling film” hőcserélő technológia bevezetése
 • Korszerűbb elektromos fogyasztók (ventilátorok, motorok)
 • Hűtőközeg csere
 • stb., stb., stb.

Élettartam költség alapú megközelítés új beruházásoknál:

Az energetika kérdésköre természetesen nem csak egy már meglévő és üzemelő hűtőrendszer esetében kiemelten fontos, de egy új építésű esetében is.
Szinte minden termelő beruházásra igaz, hogy a beruházási ár önmagában nem értelmezhető, pontos és teljes kép csak akkor kapható és felelős döntés csak akkor hozható, ha a beruházási árat és az üzemeltetési költségeket együttesen nézve beruházó a döntését ún. élettartam összköltség alapon hozza meg, illetve véleményünk szerint csak így szabad meghozni.
Az élettartam költség leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a döntés alapjául szolgáló bázis összeg nem a beruházási összeg szimplán, hanem egy a beruházó elképzelései szerinti adott évnyi (pl. 5-10-15) összes költség, melynek alapja természetesen a beruházás maga, de tartalmazza az üzemeltetési és karbantartási költségeket, elektromos és esetleg vízfogyasztásokat, stb. is. Nem ritka, hogy az egyes műszaki megoldási lehetőségek egyszeri beruházási költségei közti eltérések 1-2 éven belül megtérülnek, így kiemelkedően jó gazdasági megközelítésű befektetésként is értelmezhetők. Gyakorlatunkban a koncepció terv fázisában elvégezzük az ilyen jellegű számításokat és összehasonlításokat is, így megrendelőink úgy tudnak válogatni és ezen keresztül leginkább saját magukra testre szabni a választott műszaki megoldásokat, hogy azok közép és hosszú távú összköltségeit is előre látják és figyelembe vehetik és a ténylegesen megtervezésre kerülő rendszer pontosan az lehet, amit beruházó a legjobb megoldásnak tekint.

A hűtőrendszer, mint integrált energia központ:

Egy hűtőrendszerben jelentős mennyiségű olyan hulladék hő termelődik, melyet normál esetben a kondenzátoron keresztül egyszerűen kidobunk a környezetbe. Ennek a hőnek a tényleges mennyisége és a hőfokszintjei sok tényezőtől függnek, de általánosságban a beépített hűtőteljesítmény 120%...180%-a nagyságrendileg, azaz egy pl. 300 kW névleges hűtőteljesítményű hűtőrendszer esetében 360 kW…540 kW, ami igen jelentős.
Nyilvánvaló, hogy az ésszerűség azt diktálja, hogy ha az üzemeltető egyszer már kifizette a hűtőrendszer működéséhez szükséges villamos energiát, akkor annak ne csak a hideg, hanem a meleg oldalát is a lehető legteljesebb mértékben hasznosítsa, hiszen míg ha csak hideg oldalt használja fel, addig egy pl. 1,5 COP (hatásfok) üzemelő rendszer esetében az 1 egységnyi villamos energiából 1,5 egységnyi hidegenergiát tud realizálni, addig ha a meleg oldal is hasznosításra kerülhet, akkor 1 egységnyi villamos energiából már 2,5 egységnyi hőenergiát nyer ki összességében, és így részben vagy egészben kiválthatja a korábbi pl. gáz alapú fűtési megoldásokat is.

Bár fentiek elsőre kedvezőnek tűnnek, több más szempontot is vizsgálni szükséges, így pl.

 • A kinyerhető hulladék hő nagyobb része alacsonyabb, ~+30C…+35C víz előállításához elegendő csak, míg a teljes hőmennyiség kisebb, 10%..20%-ban elegendő az +50C…+80C víz termelésére. Ennek megfelelően az alacsonyabb hőfokszinten rendelkezésre álló hőmennyiség létesítményen belüli felhasználásához az épületgépészeti rendszert is úgy kerüljön kialakításra, hogy az képes legyen az alacsonyabb hőfokú víz hasznosítására is.
 • A hűtőberendezés nem kazán, tehát nem feltétlenül akkor áll rendelkezésre meleg energia amikor az szükséges, hanem amikor van hűtési igény. Gondoljunk csak bele, nyáron, amikor általánosságban nagyobb a hűtőterhelés és sok a keletkező „hulladék” hő, nem az az időszak, amikor fűteni kellene.
 • Stb.

Az előzőektől függetlenül kijelenthető az, hogy szinte minden hűtést igénylő létesítményben a hűtőrendszer önmaga képes ellátni mindennemű hűtési - ide értve a komfort hűtést is –, valamint fűtési feladatot, legyen szó komfort fűtési, használati vagy technológiai meleg víz termelési vagy egyéb fűtési feladatról. Ennek kialakítását ugyanakkor nem lehet csak a hűtőrendszer szempontjából vizsgálni, hanem azt együtt kell kezelni az épületgépészettel, épületvillamossággal, technológiával, stb.

A hűtőrendszer energiaközpont alapú megközelítése és az így megvalósuló létesítmények az épület egészére vetített energetika szempontjából ma a legkorszerűbbek.

Megrendelőink igénye szerint vállaljuk mindennemű új és már meglévő, üzemelő hűtőrendszer energetikai felülvizsgálatát, korszerűsítési és energia hatékonyság növelő beruházási tervek elkészítését.

Főbb iparági szakterületeink:

 • Zöldség- és gyümölcsfeldolgozók
 • Húsfeldolgozók, vágóhidak
 • Szakaszos és folyamatos fagyasztók (fagyasztó box, lap-, spirál-, fluid ágyas fagyasztó, stb.)
 • Hűtött logisztikai központok, hűtő és fagyasztó raktárak
 • Kereskedelmi hűtés (nagy áruházak, kiskereskedelmi üzletek)
 • Tejüzemek, tejüzemi hűtéstechnológia
 • Sör, bor, üdítőital hűtéstechnológia
 • Jégpálya technológia
 • Ipari folyadékhűtők és hőszivattyúk
 • Közületi / központi ún. district hűtési és hőszivattyú technológia (akár 10-20-30 MW teljesítményű berendezések, rendszerek)
 • Gyógyszeripari hűtőrendszerek (pl. vérplazma hűtés, fagyasztás)
 • Olaj- és vegyipari hűtőrendszerek (igény szerint ATEX is)
 • Egyedi és speciális hűtési és fagyasztási feladatok (pl. teszt és labor hűtés, napelemes hűtés)
 • Extra mély hőfokú kriogén rendszerek

Bízunk benne, hogy hamarosan Önöket is elégedett ügyfeleink közt találjuk.
Ha többet szeretne megtudni rólunk, kérjük, olvasson tovább más szolgáltatásaink és termékeink között. Amennyiben felkeltettük érdeklődését vagy konkrét igénye van, keressen fel bennünket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén.